Årets Arbetsmiljöpris

Årets Arbetsmiljöpris sponsras av Svensk Betong och juryn består av Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, OX2, Ulrika Dolietis, Håll Nollan, Gian-Claudio Marinoni, Skanska och Evangelia Mitilinou, Arbetsmiljökonsult.

Priset ska gå till en person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar.

Nordex
Nordex förebyggande arbete och hantering av Corona/Covid-19 vid vindkraftsparken i Ljungbyholm på uppdrag av OX2. Pandemin har varit utmanande för många aktörer i branschen. På arbetsplatsen har det varit många personer från nästan 15 nationer vilket kräver extra god styrning och uppföljning. Nordex har genom stor aktivitet, tydlighet och med goda rutiner åstadkommit ett projekt utan påverkade störningar.

Linda Dahlin, Betonghåltagning
Linda har genom sitt engagemang i Betonghåltagning AB och i Branschorganisationen för Byggberedning, BFB utmärkt sig för att sätta säkerheten i fokus för de som utför arbetet. Betonghåltagning är en betydelsefull del i byggprocessen och sätter stora krav på genomförandet från planering till färdigt arbete. Linda har med ödmjukhet och helhjärtat engagemang under många år bidragit till bättre arbetsmiljö för aktörerna inom branschen. En något annorlunda koppling till vårt fina material betong.

Gunnar Dahlin, WSP
Gunnar uppmärksammas för sin insats i Svenska Kraftnäts arbeten med ledningstunnlar. Att planera och förbygga risker i tidiga skeden är några av syftena med BAS-P. Gunnar har uppskattats för sin omsorg om arbetsmiljön genom sin tydliga kommunikation till projektets parter och för sitt stöd till BAS-P. Vore alla som Gunnar skulle arbetsmiljön vara bättre även på planeringsstadiet.