Årets Betongarkitekt

Priset till Årets Betongarkitekt sponsras av Pigmentec och i juryn sitter Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK, Roger Spetz, Gatun, Göran Lindberg, Nivå.

Utmärkelsen ska gå till en arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året där betong väsentligen bidragit till god arkitektur. Viss tolerans tidsmässigt medges.

Mats Fahlander, VRAK – Museum of Wrecks
Båthall 2 i Galärvarvet ritades av Paul Hedqvist och uppfördes under 2:a världskriget med robust betongstomme. En ny centraltrappa med stort ljusinsläpp i taket skapar den rumsliga ordningen för det nya museet VRAK. Trappan visar på ett utmärkt hantverk i platsgjuten betong med tre olika ytor: djup relief, slät och slipad. De nya ingreppen är enkla och kraftfulla i husets anda.

Joakim Lyth, Wingårdhs – Nya Vattentornet Helsingborg
Att nalkas tornet uppe på kullens topp omgivet av låga vallar ger en upplevelse och en atmosfär av ett arkaiskt landskap. Associationer skapas till förhistoriska verk som antika tempel eller akvedukter. Projektet är ett mycket lyckat samspel mellan byggnadsverk och landskap. Vattentornet är imponerande, 90 meter i diameter, 37 meter högt och med parallella cirkulära cisterner högst upp, stött av 24 pelare likt ett väldigt solur, allt är gjutet i ljus betong.

Petra Gipp, Fjällbacka – På klippans kant
Genomfört med sällsynt omsorg utstrålar denna platsgjutna betongbyggnad bestämdhet och vänlig poesi på en och samma gång. Det arkitektoniska huvudmotivet – huset är format som ett enda stort fönster – möjliggörs av betongens statiska egenskaper medan spåren efter formbrädornas ådring – en tyst hänvisning till byggnadens träklädda insida – framhäver materialets taktila kvalitet.