BETONGGALANS HUVUDPARTNERS

OM MAPEI

Varje dag, året runt, levererar vi kvalitetsmaterial till byggplatser runt om i världen. 2017 firade vi 80-årsjubileum. Under mer än åtta decennier har vi samlat kunskaper och erfarenheter som vi delar med våra kunder varje dag. För oss är det byggkvaliteten som räknas och som inspirerar oss att bli nummer ett inom produktion av limprodukter och kemiska tillsatsmedel för byggindustrin.

OM CEMENTA

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker på våra fabriker i Slite och Skövde och i vår anläggning i Degerhamn – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag, och vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. 

UTSTÄLLARE PÅ BETONGGALAN